Praca w magazynie często wymaga posiadania kwalifikacji operatora wózka widłowego. Wózek widłowy to urządzenie przeznaczone do przenoszenia palet, skrzyń, a więc wymagające zarówno umiejętności jego prowadzenia jak i operowania ładunkiem. W zależności od specyfiki pracy i transportowanych ładunków wykorzystywane są różne rodzaje wózków.
Do ich obsługi należy posiadać specjalistyczne uprawnienia. Kwalifikacje można uzyskać biorąc udział w zorganizowanym kursie zakończonym egzaminem państwowym.

ADRESACI SZKOLENIA NA WÓZKI WIDŁOWE

Szkolenie to sposób na zdobycie określonych umiejętności przydatnych nie tylko dla ludzi młodych poszukujących zatrudnienia, ale też sposób na przekwalifikowanie się już doświadczonych pracowników. Umiejętność operowania wózkiem jest także przydatna podczas wyjazdów za granicę w poszukiwaniu zatrudnienia, gdyż często bywa niezbędnym warunkiem przyjęcia do pracy. Z oferty kursu mogą skorzystać wszyscy Ci, którzy planują zatrudnienie w magazynach, hurtowniach, zakładach produkcyjnych, portach, czy wielko powierzchniowych sklepach – zarówno w kraju jak i zagranicą. Ponieważ uprawnienia zdobyte w Polsce są respektowane we wszystkich krajach wspólnoty.

WYMAGANIA NA WÓZEK WIDŁOWY

Aby ubiegać się o uprawnienia na wózki widłowe należy:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • posiadać wykształcenie minimum podstawowe (ukończoną szkołę podstawową w cyklu 8 – letnim lub gimnazjum),
  • posiadać zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do pracy na wózku widłowym.

Kandydaci spełniający powyższe warunki, mogą przystąpić do odpowiedniego kursu i starać się zdobyć uprawnienia na wózki widłowe.

RODZAJE UPRAWNIEŃ JAKIE MOŻNA UZYSKAĆ PO KURSIE NA WÓZKI WIDŁOWE

Ukończenie kursu wiąże się z koniecznością zdania egzaminu państwowego na terenie ośrodka szkoleniowego przed komisja powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego. Efektem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego wydanego przed UDT.

Kategoria urządzeń II WJO – Wózki podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych. Najpopularniejsza kategoria uprawnień na wózki widłowe. Otrzymując uprawnienia tej kategorii możemy również obsługiwać wózki III kategorii WJO. Uprawnienia są na wszystkie typy wózków jezdniowych podnośnikowych, bez ograniczeń wysokości podnoszenia oraz bez ograniczeń tonażowych. Zdobycie uprawnień umożliwia również pracę wózkami bocznymi.

EGZAMINY NA WÓZKI WIDŁOWE

Egzamin UDT na wózki widłowe składa się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu  pisemnego pod nadzorem komisji. Część praktyczna egzaminu odbywa się na placu manewrowym również pod nadzorem komisji. W tej części egzaminatorzy Dozoru Technicznego sprawdzają umiejętności jazdy
i manewrowania wózkiem widłowym, z jednoczesnym przestrzeganiem zasad BHP.

pl_PLPolish