Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:

HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych – kwalifikacja wyodrębniona
w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych – kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie cukiernik.

MOT.06 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
w zawodzie technik pojazdów samochodowych.

Z uwagi na wprowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan pandemii rekrutacja prowadzona jest ze szczególnymi zasadami bezpieczeństwa oraz reżimu sanitarnego.
Bardzo prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji i przestrzeganie poniższych zaleceń.

Od 27 czerwca do 26 sierpnia trwa rekrutacja na kursy prowadzone przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Niepołomicach w roku szkolnym 2022/2023.
Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie “Prawo oświatowe” (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.).

WYMAGANE DOKUMENTY:

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji prosimy o zapoznanie się ze Statutem Centrum Kształcenia Zawodowego w Niepołomicach dostępnym na stronie Centrum.
Pragniemy poinformować, że uczestnicy kwalifikacyjnych kursów zawodowych zobowiązani są do przestrzegania zapisów w/w Statutu.

Kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:


1. Podanie o przyjęcie oraz kwestionariusz osobowy –> Wniosek 2022 oraz Kwestionariusz osobowy
2. Zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydanego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1184)

Skierowanie na badanie lekarskie można odebrać osobiście w sekretariacie  Centrum  lub otrzymać za pomocą poczty elektronicznej. Prośbę o wystawienie skierowania należy zgłosić osobiście lub przesłać na adres: ckz@niepolomice.eu . Badanie należy wykonać we własnym zakresie w dowolnym ośrodku medycyny pracy (badanie to nie jest refundowane, Centrum nie ma w tym zakresie podpisanej umowy z żadnym ośrodkiem medycyny pracy).

FORMA SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy składać osobiście lub przez osobę upoważnioną w siedzibie Centrum,
ul. 3 Maja 2 oraz drogą elektroniczną na adres mailowy: ckz@niepolomice.eu .
W dniach od 27 czerwca do 26 sierpnia dokumenty będą przyjmowane w godzinach od 9.00 do 14.00 W przypadku braku możliwości stawienia się w Centrum w godzinach 9.00 do 14.00 bardzo prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny, co pozwoli na umówienie innego terminu złożenia dokumentów.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat Centrum pod numerem telefonu
+48 12 281-39-43.


ul. 3 Maja 2
32-005 Niepołomice
Telefon: +48 12 281-39-43
e-mail: ckz@niepolomice.eu

pl_PLPolish