Zgodnie z Kodeksem pracy każdy pracownik musi być przeszkolony w zakresie BHP.
To jednak istotne nie tylko ze względu na przepisy, ale przede wszystkim z uwagi na dobro
 i komfort personelu. Przeprowadzane sprawnie i profesjonalne szkolenia BHP pomogą Twoim pracownikom zadbać o własne bezpieczeństwo i uniknąć groźnych sytuacji.      

Poznanie zasad BHP jest bardzo ważne dla bezpieczeństwa pracowników. Dlatego nasza kadra stara się zapewnić atmosferę, w której przyswajanie wiedzy jest przyjemnością.

Nasz zespół tworzą osoby będące prawdziwymi ekspertami w zakresie bezpieczeństwa, a także z dużym doświadczeniem w przekazywaniu wiedzy. Dzięki temu szkolenia są ciekawe
i przystępne.

TEMATYKA SZKOLEŃ:

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
z uwzględnieniem:

  • praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp;
  • ochrony pracy kobiet i młodocianych
  • wypadków przy racy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych

2. Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz
w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników

3. Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady
udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

Jak również tematyka dostosowana dla szkolenia na odpowiednim stanowisku pracy.

pl_PLPolish