Pożary wcale nie zdarzają się tak rzadko, jak mogłoby się wydawać. Z całą pewnością stanowią realne zagrożenie, szczególnie w miejscach, w których przebywa jednocześnie wiele osób. Każdy pracownik powinien zostać przeszkolony w zakresie postępowania w razie pożaru i gaszenia ognia.

Nie ulega wątpliwości, że każdy pracownik musi mieć podstawową wiedzę zakresie ochrony przeciwpożarowej, zawartą w szkoleniu BHP. Każde poszczególne szkolenie pracowników powinno jednak uwzględnić rodzaj i poziom występowania zagrożeń pożarowych w danym zakładzie.

Szkolenia PPOŻ dopasowywane są do indywidualnych potrzeb uczestników i warunków obiektu. Dajemy Ci gwarancję, że zawsze realizujemy pełen zakres programu — zarówno część praktyczną, jak i teoretyczną. W przypadku podstawowego kursu PPOŻ skupiamy się tak takich aspektach, jak:

  • omówienie aktualnych przepisów PPOŻ i zapoznanie z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego;
  • charakterystyka zagrożeń pożarowych danego obiektu i stanowiska pracy;
  • przekazanie szczegółowych informacji o tym, jak zachować się w przypadku pożaru (zasady alarmowania straży pożarnej, ewakuacja, sposoby ograniczenia i zwalczania pożaru);
  • obsługa podręcznego sprzętu gaśniczego.

Postaw na praktyczne zajęcia prowadzone przez fachowców z ogromnym doświadczeniem – wybierz szkolenia ppoż. z naszej oferty.

pl_PLPolish