Pierwsza pomoc to zespół czynności wykonywanych w celu utrzymania przy życiu osoby poszkodowanej oraz zminimalizowania niekorzystnych następstw wypadku przed przybyciem fachowej pomocy. Uważamy, że każdy wiek jest odpowiedni na zdobywanie wiedzy i umiejętności z zakresu Pierwszej Pomocy. Należy tylko odpowiednio dostosować program szkolenia. My to potrafimy. Nasi Ratownicy przekazują uczestnikom szkolenia wiedzę z zakresu pierwszej pomocy w sposób adekwatny do ich wieku.

Kurs pierwszej pomocy zapewni Twojemu zespołowi narzędzia pomagające ratować zdrowie i życie. Zorganizujemy go u Ciebie!

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

  • Ocena stanu poszkodowanego
  • Motywacja do udzielenia pomocy
  • Bezpieczeństwo własne i poszkodowanego
  • Kontrola podstawowych funkcji życiowych
  • Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym
  • Podstawowe Zabiegi Resuscytacyjne BLS   (resuscytacja krążeniowo-oddechowa)
  • Obsługa AED
  • Elementarne zasady postępowania w urazach
  • Postępowanie w nagłych stanach zagrażających życiu

Certyfikaty

Każdy z uczestników kursu z zakresu pierwszej pomocy otrzyma certyfikat po zakończonym szkoleniu.

Instruktorzy

Instruktorzy to ratownicy medyczni z doświadczeniem w pracy w Pogotowiu Ratunkowy
i w Państwowej Straży Pożarnej dzięki temu macie pewność rzetelnej wiedzy z zakresu pierwszej pomocy popartej wieloma przykładami z codziennej pracy. 

Dzięki naszym szkoleniom spełniacie obowiązek udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy i cieszycie się bezpieczną firmą.

pl_PLPolish